Corona

U vindt hieronder alle recente informatie over het Corona virus en het onderwijs op CBS De Wegwijzer.
 

-------------------------------------------------------
Update:  29 september 2020 

Beste ouders, 

We stellen u hierbij op de hoogte van het feit dat een ouder van één van onze leerlingen besmet is met het coronavirus. De leerling is niet meer op school geweest nadat de ouder klachten kreeg en zal de komende tijd thuis zelfstandig werken aan het taken die vanuit school zijn gegeven.  

Na de persconferentie van gisterenavond, waarin het toenemende aantal besmettingen - ook in onze regio - is benoemd, vragen we u extra alert te zijn en uw kinderen bij klachten thuis te houden. Ook als een huisgenoot klachten (loopneus, verkouden, keelpijn) heeft in combinatie met koorts, blijven alle huisgenoten thuis. Daarnaast hebben we besloten ouders zoveel mogelijk buiten het schoolgebouw te houden. Dit houdt in dat vanaf woensdag 30 september 2020: 

  • het lezen met de leesmoeders stopt.  

  • per (zorg) gesprek gekeken zal worden of het noodzakelijk is fysiek bij elkaar te komen of dat het mogelijk is via Teams te overleggen. 

  • geen neven-gebruikers (op schooldagen) meer in de school zullen zijn, die niet noodzakelijk zijn voor onderwijs en/of zorg aan leerlingen. 

Bovenstaande afspraken gelden tot en met de herfstvakantie. 

We hebben u al eerder een beslisboom gestuurd die helpt om de vraag:  "Mijn kind heeft gezondheidsklachten, kan hij/zij naar school?" te beantwoorden. Deze variant is momenteel al meerdere keren aan de orde geweest. 

We hebben nog twee varianten bijgevoegd, wat maakt dat we drie varianten hebben: 
1. De leerkracht van mijn kind is afwezig i.v.m. Corona. 
2. Mijn kind zit individueel thuis i.v.m. klachten of quarantaine.  
3. Mijn kind heeft gezondheidsklachten, kan hij/zij naar school? 

Bij de eerste variant komt de "thuiswerk-modus" weer om de hoek kijken. De leerkracht zit thuis omdat hij/zij zelf óf een huisgenoot positief is getest. In dit scenario zit de klas dus ook thuis. Thuiswerken, dagtaken, Teams en instructiefilmpjes komen dan weer terug.  

In het tweede scenario is de klas nog gewoon op school. Het kind zit individueel thuis (we verwachten dat dit zelden meer dan twee à drie kinderen per klas zal zijn) en werkt voornamelijk zelfstandig, aan de hand van een weekplanning en met behulp van de schoolmaterialen.  De leerkracht neemt contact op met thuis en bespreekt hoe het huiswerkpakket thuis komt. De leerkracht heeft minimaal één keer per week contact met de leerling en bespreekt met de ouders of er eventueel meer contactmomenten gewenst zijn. Dit zal mimimaal zijn, omdat we ons vooral focussen op het fysieke onderwijs in de klas. Daarnaast weegt mee hoeveel leerlingen thuis werken en de beschikbaarheid van de leerkracht.  

De derde (al bekende) beslisboom is toegevoegd omdat we ons nog steeds wel eens afvragen: "is mijn kind te ziek om naar school te gaan of niet?"  

Mocht één van deze scenario's zich voordoen, dan is het zaak om goed voorbereid te zijn. Wij hebben dat in de afgelopen week zoveel mogelijk gedaan door materialen (digitaal) klaar te maken en de leeromgevingen alvast online "op scherp" te zetten. U kunt zich ook voorbereiden door - zeker in de groepen 6 t/m 8 - alvast te checken of uw thuiskoppeling van Basispoort nog werkt.  
 
We zullen zolang mogelijk proberen de leerkracht bij afwezigheid te vervangen en kinderen op de dagen dat de duo-leerkracht aanwezig is, natuurlijk wel naar school laten komen. De ervaring leert dat in de eerste vier schoolweken ook al vier leerkrachten zijn getest.  Onderwijs op school is altijd beter dan op afstand. Toch vermoeden we dat er een periode aankomt waarin bovenstaande scenario's niet ondenkbaar zijn.    
 
We hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben en wensen iedereen sterkte en wijsheid in zijn eigen omstandigheden. Bij vragen, schroom niet en neem contact op met ondergetekenden. 

Met vriendelijke groet, 

namens het team 

Thea van den Berg
directeur/bestuurder  

Bas Langerak
adjunct-directeur  

Bijlagen:   School -> Corona -> Beslisbomen