Thema-nieuwsbrieven

Als school zijn we altijd op zoek naar verbeteringen van het gegeven onderwijs. Dit schooljaar willen we verschillende thema-nieuwsbrieven verspreiden, waarin we een onderwerp aangaande school verder toelichten en op de kaart zetten. Deze thema-nieuwsbrieven worden gecommuniceerd via het Ouderportaal en gepubliceerd via de schoolwebsite. 

De volgende thema-nieuwsbrief zal verschijnen in het schooljaar 2019-2020.

Onderwerpen:
Engels
Huiswerk
Lezen
- Gedrag (PCM
Begaafdheid