Activiteitenlijst

Hieronder vindt u een lijst met data waarop diverse activiteiten staan die in het cursusjaar 2018-2019 plaatsvinden. De data voor zending en adoptie zijn niet apart vermeld: zendingsgeld wordt elke maandag in de klas opgehaald en adoptiegeld elke eerste dinsdag van de maand.
 
Datum Activiteit
27 augustus Eerste schooldag 8.30 tot 14.00 uur
27 augustus Jaaropening allen in speellokaal, Bijbelverhaal juf vd Berg
27 augustus Hoofdluiscontrole
 4 september Informatieavond alle groepen  2 ronden
 5 september Studiedag BHV-EHBO, leerlingen vrij
10 september Schoolfotograaf (individuele- en groepsfoto's)
12 september Schoolreis groep 3 t/m 8, kleuters vrij
10 oktober Studiedag, leerlingen vrij
29 oktober Hoofdluiscontrole
  7 november Dankdag, leerlingen vrij
8-22 november Contactweken
21 november Inspiratiemiddag Berséba; leerlingen 12.00 uur vrij
18 december Kleuterkerstfeest; kleuters 19 december vrij
21 december Kerstviering groep 3 t/m 8 in de klas; middag vrij
 7 januari Hoofdluiscontrole
7-10 januari Adviesgesprekken VO groep 8
30 januari Studiedag, leerlingen vrij
14 februari Rapporten mee
18, 19 februari 10-minutengesprekken
20 februari Studiedag, leerlingen vrij
4 maart Hoofdluiscontrole
13 maart Biddag, leerlingen vrij
10 april Studiedag, leerlingen vrij
16-18 april Eindtoets groep 8
18 april Viering Pasen  groep 3 t/m 8 (avond)
26 april Koningsspelen
6 mei Hoofdluiscontrole
9-22 mei Contactweek 2
17 juni Algemene Ledenvergadering
26 juni Studiedag, leerlingen vrij
3-5 juli Kamp groep 8 Ermelo
12 juli Rapport mee
15 juli Schoonmaakavond
16 juli Afscheid groep 8
18 juli Laatste schoolmorgen kleuters
19  juli Laatste schoolmorgen groep 3 t/m 7