Privacybeleid

Privacy

We hanteren een Privacy Handboek. Dat is voor ouders desgewenst op school in te zien.